• Vizyonumuz
 • Misyonumuz
 • Değerlerimiz
 • "Yeni Yol"lu Olmak
 • Öğrenmeyi öğrenen, orijinal ve özgürce düşünen, hayallerini sınırlamayan, kampüsümüzün her yönünü eğitim alanına geri götüren, eğitim sürecinde okul kültürü kavramını vurgulayan, ulaşabilen herkesi sunan bir eğitim topluluğu olarak kurulacak birikim ve sistem, yenilikçi, akılcı, ilkeli, samimi ve sorumlu bir kurum olarak kentimizin öncü okuludur.

  Öğrencilerin Cumhuriyetin Kurucusu Atatürk ilke ve reformlarına derinden bağlı, evrensel insan değerlerini benimsemiş ve kendi kültürünü kucaklayan diğer kültürlerle açık görüşlü olmalarını sağlamak, misyonumuzun temelini oluşturur. "Bir adım önde olmak" kuruluşumuzdan bu yana kurumsal kimliğimizin temelini oluşturuyor. İlkelerimizi tüm meslektaşlarımızla ve öğrencilerimizle içselleştirdik ve önde gelen eğitim kurumumuza devam ettik.

  Akıl ve bilimi bir rehber olarak gören çağdaş bir eğitim yöntemini izleyerek, öğrencilerimizin en üst düzeyde kişisel gelişimlerine katkıda bulunur ve zaman ihtiyaçlarının doğru bir şekilde yorumlanmasını sağlar, kendilerini değerlendirme ve öz değerlendirme yapmalarını teşvik eder ve kendi öğrenmeleri için sorumluluk almalarını sağlar. Kültürel farklılıklara saygılı düşünen, araştırmacı, araştırmacı, meraklı, yenilikçi, yaratıcı, farkındalıklı, kültürlerarası anlayışa sahip, çevresel ve toplu olarak hassas, kendine güvenen, karşılaşabilecekleri sorunları çözebilecek kapasiteye sahip olan ve yetki sahibi olan gençleri yetiştirmek, hayatlarında anadili ve en az bir yabancı dili etkili bir şekilde kullanma, vizyon sahibi olma.

  Okulumuzda eğitim görmüş bireylere değerleriyle bütünleşmiş bir tutum kazandırmak. Daha iyi ve daha huzurlu bir dünya yaratmaya yardımcı olacak öğretmenlerimizin ve öğrencilerin çevreyi yaşadıkları toplumda model bir kişi olarak şekillendirebilmelerini sağlamak. Öğrencilerimizin dünyadaki diğer insanların kendi kimliklerine çok fazla farklılık gösterebilecekleri ve bu farklılıklara eleştirel değil de hoşgörüle yaklaşmaya yönelik farkındalık yaratmak.

  Okulumuzda uluslararası eğitim programlarına uygun bir yaklaşım geliştirmek ve kendi anlayışımızı kendi eğitim programlarımıza entegre etmek.

  Öğrenme ortamında aktif bir katılımcı olarak her zaman öğrenmeye ihtiyaç duyan, öğrencilerine adanmış, aidiyet duygusu yaratan ve kuruma değer katan bireylerin gelişimine katkıda bulunan öğretim görevlileri ile uzun soluklu çalışmak. Herkesin öğrenci olmak istediği, mezun olduktan ve Yeni Yol Okulları ruhunu canlı tuttuğu halde öğrenci-öğretmen-kurumunun birliğini kaybetmeyen bir okul olmak.

  Toplumumuzun değerlerinin evrensel değerler içindeki yerini görebilen ve bu değerlerin gelişimi için mücadele edebilen öğrencilerimizin kendi söz ve davranışlarının sorumluluğunu almaları üzerine kurulu disiplin anlayışımız, düşünsel ve bedensel emeğe saygılı gençler yetiştirmemizi sağlamaya yardımcı olacaktır. Bu doğrultuda yetişen her öğrenci, yeni neslin oluşmasında toprağa atılan bir tohum olacaktır.Tüm ekibimiz, gençlerimizin kimliğini oluşturan değerlerin genetik yollardan aktarılmadığının bilincinde olup bu konuda aile, okul, arkadaş çevresi gibi sosyal ortamların etkisinin çok yüksek olduğunun farkındalığıyla hareket etmektedir. Bunu yaparken okulumuzun temel amacı bir yandan köklerini sımsıkı tutan diğer yandan da dünya ile entegre olabilen, ufku geniş, ön yargısız, bilgiye ve yeniliğe açık öğrenciler yetiştirmektir.

  Eğitimci kimliğimizle öğrencilerimizde oluşmasına katkı sağlayacağımızı düşündüğümüz değerler şunlardır:

  • Toplumumuzun değerlerinden haberdar olmak,
  • Barışçıl bir yaklaşıma sahip olmak,
  • Evrensel değerleri özümsemek,
  • İnsan onuruna saygılı ve dürüst olabilmek,
  • Kendiyle barışık olmak,
  • Yaşamdan keyif almak ve etrafına sevgiyle bakabilmek,
  • Kültürel ve sanatsal faaliyetlerle kendini geliştirmek,
  • Araştıran, sorgulayan ve çalışmalarında iş birliğine önem veren bireyler olmak,
  • Özgürlükçü bir bakış açısına sahip olmak,
  • Bilgiyi kurgulama gücüne ulaşmak,
  • Alçakgönüllü ve hoşgörülü bireyler olmak,
  • Çevresiyle etkili iletişim kurabilmek,
  • Sorumluluklarını yerine getirmek, gerektiğinde sorumluluk alabilmek,
  • Liderlik vasfı taşımak,
  • Mücadeleci bir kimliğe sahip olmak.

  Eğitim, usta-çırak ilişkisi içerisinde deneme yanılma yoluyla yürütülecek ve çocukların denek olarak kullanılacağı bir hizmet alanı kesinlikle değildir. Çocuklarımıza verilecek eğitim; herkesin özen göstermesi gereken, ciddi bir hizmet olarak algılanmalıdır. Bunun farkındalığı ile hareket eden kurumumuzda çocuklarımız, sorumluluk duygusu yüksek ve alanında uzman eğitimciler elinde büyür ve kendilerini geliştirir.

  Yöneticilerimiz başta olmak üzere öğretmenlerimiz ve diğer çalışma arkadaşlarımız uzun yıllardır birlikte hareket eden, alanlarında uzman ve öğrenci psikolojisinden anlayan eğitimcilerdir. Sürekli iyileştirme ve geliştirme ilkemize bağlı olarak eğitim yılı boyunca kurumumuzda birçok mesleki gelişim semineri düzenlenmekte olup öğretmenlerimiz eğitimle ilgili çalıştaylara katılmaları konusunda teşvik edilmektedir.

  Yeni Yol Eğitim Kurumlarının tüm fertleri, öğrencilerini geleceğe taşıyacak deneyime, tutkuya ve adanmışlığa sahiptir. Tüm ekibimiz, gençlerimizin kimliğini oluşturan değerlerin genetik yollardan aktarılmadığının bilincinde olup bu konuda aile, okul, arkadaş çevresi gibi sosyal ortamların etkisinin çok yüksek olduğunun farkındalığıyla hareket etmektedir. Bunu yaparken okulumuzun temel amacı bir yandan köklerini sımsıkı tutan diğer yandan da dünya ile entegre olabilen, ufku geniş, ön yargısız, bilgiye ve yeniliğe açık öğrenciler yetiştirmektir.

  Sürekli gelişimin esas olduğu okulumuzda değerlendirmeler, bireyler arasındaki farklılığı ölçmek için değil; her bireyin kendi gelişiminde yol gösterici olmak için yapılır. Öğrencilerimizin bireysel algılama ve öğrenme farklılıklarını göz önünde bulundurarak birey olma sürecini tamamlamalarına yardımcı olmak temel hedefimizdir.

  Her öğrencinin bir konuyu kavrama sürecinin farklı olduğu gerçeğini temel alan eğitim sistemimiz, “öğrencinin öğrenmeleriyle ilgili yeterli geri bildirim yapıldığında, bu bildirimler sonucunda gerekli tekrarlar.

  Uygun öğrenme ortamlarında öğrencilerin, bir ünite ya da konu ile ilgili kazanımları tam olarak elde etmesi sağlanır. Her ünitenin belli bölümlerinde ve ünite sonunda öğrencilerin eksiklerini belirlemek amacıyla verilen ‘’konu uygulama testleri’’ ile tespit edilen öğrenme eksiklerini gidermeye yönelik çalışmalar yapılır.

  Amacımız sadece yüksek öğretime öğrenci hazırlayan bir kurum olmak değil, yüksek öğrenim sonrasında yaşama atılacak çocuklarımıza o dönemde gerekecek donanımı kazandırmayı hedefleyen bir eğitim yuvası olmaktır. Tüm çabamız Eskişehir’imizi hakkıyla temsil edecek, ülkemizin gelecek güzel günlerinde rol oynayacak ve dünyamızı daha yaşanabilir hale getirecek bireyler yetiştirmek içindir.

  Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.
  Mustafa Kemal Atatürk