Yeni Yol Okulları Anaokulu

ANAOKULU

36 aydan itibaren çocuklarımızın sosyal ve duygusal gelişimini destekleyerek onların araştıran, düşünen, duyarlı birer dünya vatandaşı olabilmeleri üzerine kurulu sorgulama temelli bir program benimsiyoruz.

Okul öncesi eğitim programlarından olan Montessori, Regio Emilia, High Scope ve çoklu zeka yaklaşımlarından bir tanesine bağlı kalmadan, çocukların gelişim ve yaş özelliklerini dikkate alarak, bu yaklaşımların hedeflerimize uygun yanlarını MEB okul öncesi eğitim programına uyarlayarak kültürümüze entegre ediyor, böylece eğitim programımızı bütünsel yaklaşıma göre şekillendiriyoruz.Anaokulumuz, Uluslararası Bakalorya Organizasyonundan gelen resmi onay ile IB-PYP Dünya Okulu olarak yetkilendirilmiştir. İlk Yıllar Programı ( PYP ), 3 – 12 yaş çocuklarının eğitimine yönelik, tüm dünya da kabul gören, saygın ve sadece onaylanmış okulların uygulayabildiği bir programdır.

"Başarıdan Fazlası" misyonu ile eğitime yön veren okulumuz MEB müfredatının yanı sıra, IB’nin uluslararası sorgulama temelli eğitim programları ile öğrenmeyi öğrenen, daha barışçıl bir dünya kurmayı hedefleyen, sorgulayan, duyarlı, bilinçli, hoşgörülü, öz güveni yüksek ve yaşam boyu öğrenmeyi benimsemiş, eleştirel düşünebilen bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Anaokulu

2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Nisan ayında ön ziyaret ile başlayan Uluslararası Bakalorya İlk Yıllar Programı (IBPYP) yetkilendirme sürecimiz, Kasım 2021 itibarıyla başarıyla sonuçlanmıştır.

 • IB PYP (Uluslararası Bakalorya İlk Yıllar Programı) eğitim modeli, çocuğun yalnızca sınıf içinde değil, dış dünyada da değişik ortamlarda öğrenmeye devam ettiği düşüncesinden yola çıkarak, bireyin bütünsel gelişimi üzerine odaklanır. Çocuğun akademik, sosyal, kültürel ve duygusal ihtiyaçları bir arada ele alınarak, sürekli gelişim ilkesi ile öğrenmesi amaçlanır.
 • Okulöncesi eğitim programımızda, ailenin ve toplumun eğitim üzerindeki etkisi önemlidir, anne-babaların eğitime etkin katılımı sağlanır.

Sorgulama felsefesine dayalı olan derslerimiz, yaparak ve yaşayarak öğrenme anlayışıyla sınıflarda veya dersin gerektirdiği mekânlarda (sosyal ve kültürel alanlar, laboratuvarlar, atölyeler, etkinlik mutfağı, hayvan çiftliği, tarım alanları, parklar, bahçeler, kapalı ve açık oyun ve spor alanları, müzeler ) yapılır.

 • Okul Öncesi Öğretmenlerimizin Uyguladığı Etkinlikler: Türkçe Dil Etkinliği, Okuma-Yazma Çalışmaları, Eğitici Oyun, Ses eğitimi, Müzik, Matematik Etkinliği, Kavram ve Yaratıcı Çalışmalar, Görsel Sanatlar, Proje Çalışmaları, Dikkat Ve Algı Çalışmaları, Mutfak Etkiliği Fen ve Doğa Çalışmalarıdır.

BRANŞ DERSLERİMİZ

İNGİLİZCE

 • 3 Yaş: 6 saat
  (2 saati Native Speaker öğretmenimizle gerçekleştirilir.)
 • 4 Yaş: 8 saat
  (2 saati Native Speaker öğretmenimizle gerçekleştirilir.)
 • 5 Yaş: 10 saat
  (2 saati Native Speaker öğretmenimizle gerçekleştirilir.)

MÜZİK

Okul öncesi dönemde müzik çalışmaları çocukların zihinsel, bedensel ve ruhsal gelişimine yardımcı olur.

Müzik dersleri, ritim ve melodi gelişimi, beden perküsyonu, enstrüman tanıtımları , şarkı öğretimi gibi ana başlıklarla, öğrencilerimizin ilgi, yetenek ve yatkınlıklarını anlamak temelinde yürütülür.

Anaokulu Müzik
Anaokulu Yaratıcı Drama

YARATICI DRAMA

Okul öncesi öğrencilerimizle, yaratıcı drama derslerimizde; oyunlar, öykü ve masallar aracılığıyla; doğaçlama, rol yapma gibi tekniklerden yararlanarak canlandırmalar yapılmaktadır. Bu sayede öğrencilerimiz; hayal güçlerini, yaratıcı düşünme ve iletişim becerilerini geliştirebilmektedirler. Öğrencilerimiz aynı zamanda yaratıcı drama ile; farklı bakış açıları geliştirme, empatik beceriler edinme ve sosyal gelişimlerini başarılı bir şekilde sürdürebilme olanağı bulmaktadırlar.

SATRANÇ

Satranç eğitimi ile çocuklarımızın dikkat sürelerini arttırarak zihin gelişimlerinin desteklenmesini hedeflemekteyiz.

Öğrencilerimiz yaşlarına uygun olarak taşları , taşların isimlerini, taşların dizilişini, onların nasıl hareket ettiğini, daha sonraki aşamada oyun kurallarını, figürlerin hareket biçimlerini, basit hamleleri öğrenirler.

Anaokulu Satranç
Anaokulu Beden Eğitimi ve Spor

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR

Çocukların beden sağlığı ve becerilerinin gelişimi hedef alınır.

Öğrencilerimizin gelişim özellikleri göz önünde tutularak, sportif etkinliklerle eğlenceli vakit geçirirken aynı zamanda temel motor gelişimi ve sosyal gelişimini güçlendirme, yardımlaşma ve sorumluluk alma, grupla birlikte hareket etme, iç disiplin kazanma, özgüven gelişimi ve sosyalleşme gibi alanları desteklenmektedir.

ROBOTİK KODLAMA

Kodlamayla mekaniğin birleştirilmesiyle oluşan bir eğitimdir.

STEM eğitimi, temelde tasarım ve mühendislik alanında çocukları üretime yönlendirir. Ürün ortaya koymalarını sağlayarak motivasyonu artırır.

modüler halde hazırlanmış StemBox setlerini yıl boyu eğitim programımıza dahil ediyoruz. Çocukların, 21.yüzyıl yetkinliklerini kazanmalarına ve karşılaştıkları problemleri çözmek için yeni bakış açıları geliştirmelerine destek oluyoruz.

Anaokulu Robotik Kodlama
Anaokulu Felsefe

ÇOCUKLAR İÇİN FELSEFE PHILOSOPY FOR CHILDREN (P4C)

Düşüncelerini özgür ve cesurca ifade edebilmenin önemini göstermek ve buna teşvik etmek bu sayede geleceklerini şekillendirebilmek adına çıktık bu yola.

Eleştirel ve yaratıcı olmalarını sağlamaya çalışıyoruz, tabi ki eğlenerek, sıkmadan, zorlanmadan...

Çocuklar onlarla paylaşılan bir hikaye, film ya da resim üzerinde birlikte sohbet ederek sorularına cevaplar bulmaya ya da yeni sorular sormaya, fikirlerini özgürce paylaşmaya, arkadaşlarını dinlemeye, onların düşüncelerine itiraz ederken özenli olmaya ya da aynı düşünceye katılarak o düşünceyi işbirliği içinde geliştirmeyi öğrenir.

Öğrencilerimiz, gelişimsel açıdan öğretmenler ve psikolog tarafından izlenir; bilgiler dosyalanır. Bu dosyalar, öğrencilerimiz ilkokula geçerken okul yönetimine iletilir.

REHBERLİK BİRİMİ ÇALIŞMALARI

Okul öncesi dönemde oldukça önemli olan sosyal duygusal gelişime destek olmak amacıyla okulumuz bünyesinde öğretmenlerimizle ve velilerimizle iş birliği içerisinde çalışmalar planlayan bir psikolog çalışmaktadır. Psikolog çalışma planı kapsamında, dönemde en az bir kez olmak üzere her veli ile psikolog ve sınıf öğretmeninin katıldığı bireysel görüşmeler gerçekleştirilir.

Sınıf öğretmeni ve velinin ortak belirlediği tarihte bu görüşmeler gerçekleşir. Psikolog öğrencilerle bireysel görüşmenin yanı sıra sınıf içi gözlemler ve çeşitli envanter ve test uygulamaları da gerçekleştirir. Sınıf dinamiğinin ihtiyaçlarına göre sınıflarda çalışmalar düzenler. Bu çalışmaların tamamı çocuğun sosyal duygusal gelişiminin, dil gelişiminin ve bilişsel gelişiminin destekleyici olmasını amaçlar. Çocuğun ilerleyen yaş gruplarındaki yaşayabileceği ya da şu an karşılaşılan problemlerin tespitini ve çözümünü hedefler. Bu hedefler doğrultusunda veli görüşmeleri düzenleyerek ebeveynleri iş birliği içerisinde yönlendirmeye çalışır. Ayrıca okul öncesi dönem çocuğunun ihtiyaçlarını içeren çeşitli konularda aileleri bilinçlendirme amaçlı aylık bültenler hazırlar ve ailelere ulaştırır. Gelecek yıl 1. Sınıf olacak 5 yaş grubu öğrencilerine her yılın nisan ve mayıs ayında okul olgunluğu envanteri uygular ve ailelerini bilgilendirir.

GEZİLERİMİZ

Çocukların hayata ve çevrelerine karşı yaparak yaşayarak deneyim kazanmalarını, yaşadığı dünyayı yakından tanımalarını ve incelemelerini sağlayabilme ve sosyal-duygusal becerilerini destekleyebilmeleri adına yakın çevreye velilerimizden aldığımız izin belgeleri ile geziler düzenlemekteyiz.

YIL İÇİNDE SÜRDÜRDÜĞÜMÜZ PROJELER

Beslenme Dostu Okul Projesi

Sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam konularında duyarlılığın arttırılması ve bu konuda yapılan uygulamaların desteklenmesi ile okul sağlığının daha iyi düzeylere çıkarılmasını hedefleyen projedir.

Minik Tema Projesi

Çocukların toprak, erozyon ve doğa konularında farkındalık kazanması ve doğayla buluşma şansı sunan doğa eğitimi veren projedir.

Değerler Eğitimi Projesi

Eğitimin temel amacı çocuklara evrensel değerlerin önemini erken yaşta kavratmaktır. Değerler eğitiminde öğretilen temel ilkeler;

Canım Türkiye’m Projesi

Önce ülkemizin adı, bayrağı, özellikleri, kaç bölgeden oluştuğu ve bölgelerin isimleriyle birlikte özelliklerini aktif öğrenme yoluyla tanımalarına olanak sağlama amacı taşıyan projedir.

Farklı Kültürleri Tanıma Projesi

Farklı ülke ve kıtaların özelliklerini öğrenerek,ülkemiz ile benzerlik ve farklılıklarını karşılaştırarak farklı kültürleri tanıma fırsatı sunan bir projedir.

Tarihimize İz Bırakanlar Projesi

Türk tarihimize katkı sağlayan önemli kişilikleri tanıma ve hayatımızdaki önem ve değerlerini çocuklarımıza aşılama projesidir.

Geçmişten Günümüze Sanat ve Bilim Alanında Önemli Kişilikler ve Eserleri Projesi

Dünyamıza iz bırakan ünlü kişilerin sanatını, eserlerini, kitaplarını, buluşlarını tanıtarak çocuklarda hayal gücünü ve merak duygusunu harekete geçirmeyi hedefleyen projedir.

Yaratıcılığımı Kullanıyorum Kendi Tasarımımı Yapıyorum Projesi

Çocukların yaratıcılıklarını geliştirmek, nesneleri ilişkilendirmede daha buluşçu ve özgün olmaları sağlamak ve problem çözebilme becerisini desteklemek amacını taşır.

Ben Buldum Projesi
Yumurtam Çatlamasın Projesi(Sorumluluk)

Çocuğun bir hafta boyunca yumurtasını evden okula, okuldan eve kırmadan taşıması projesidir.

Ayrıştır ve Biriktir Projesi(Geri Dönüşüm)

Gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmak için atıkların ayrıştırılarak toplanması, geri dönüşüme kazandırılması ve toplumda geri dönüşüm kültürünün yaygınlaştırılarak farkındalık yaratılması için düzenlenen projedir.

Kelime Dağarcığını Geliştirme Projesi

Kelimelerle ilgili merak duygusu uyandırılan çocuğun kafasında uyanan düşüncesi sonrası ilgili kelimenin gerçek anlamıyla verilerek kelime haznelerinin genişletmesini sağlayan projedir.

Deyimleri Öğreniyorum Projesi

Deyimlerimi öğrenmek Türkçenin ve Türk kültürünün zenginliğinin en önemli göstergesidir. Bu doğrultuda deyimlerimizi görselleştirip resmederek öğreniyoruz.

Kitap Hastanesi Projesi

Okul kütüphanemizde kitaplarımızı inceleyerek, yıpranan kitaplarımızı ayırıp el birliği ile bakımlarını yapıyor ve kitaplarımızı yenileyerek kitapların önemini çocuklarımıza kazandırmayı amaçlıyoruz.

Atık Pil Toplama Projesi

Geleceğimiz olan çocuklarımıza çevre bilincini aşılamak için topladıkları atık pilleri okulumuzda biriktirip bu projeye katkı sağlıyoruz.

Kitap Kurdu Projesi

Sınıf ortamında okunan kitapların değerlendirilmesi sonrasında, tırtılın kuyruğuna eklenmesiyle çocuklara kitap okuma alışkanlığının kazandırılmasını amaçlayan projedir.

Her Güne Eğlenceli Bilgi Projesi

Çocukların eğitimine destek vermek ve merak duygusunu geliştirmek için yapılan projedir.

Tanıştık, Eğlendik, Öğrendik 100. Güne Ulaştık Projesi

Çocuklara okula başladıkları günden itibaren 100 gün boyunca okula gelme hedefi konur. Sayıları tanıma, ritmik sayma, örüntüyü takip edebilme gibi kazanımların elde edilmesini amaçlayan projedir.

Oyuncağımı Paylaşıyorum Projesi

Oyuncak günü çocuğun okula uyumunu kolaylaştıran aynı zamanda bu etkinlikle paylaşma, bir işi takip edebilme, kendine ait eşyayı koruyabilme becerisinin gelişimine yardımcı olmak ve çocuklarımıza sorumluluk kazandırmaktır.

Minik Aşçılar Projesi

Mutfak etkinlikleri çocukların dikkatini, planlama becerilerini, matematik algısını, yaratıcılığını el becerinin gelişimine katkıda bulunur.

Deneyimi Yapıyorum (Gems Eğitim Yaklaşımı)

Fende ve matematikte büyük heyecan verici etkili fen ve matematik etkinlikleridir. Çocuklar ailesiyle araştırıp buldukları deneyi kendi sunumlarıyla sınıf ortamında akranlarına anlattığı projedir.

Alfabenin Sesleri Projesi

Çocuğun ilkokul dönemine doğru bir şekilde hazırlanması, seslerinin doğru telaffuz edilmesine yönelik alıştırmalar yaparak bu dönemde ses farkındalığı oluşturmak.

İlkokula Uyum Projesi

İlköğretime uyum programımızda amacımız öğrencilerimizin okul olgunluğuna erişmeleri ve ilkokula uyum süreçlerini desteklemektir. İlköğretim ortamında farklı derslikler ve atölyelerde etkinlikler yaparak öğretmenleri ve tüm personelleri tanıyarak uyum süreci desteklenmiş olacaktır.

Ailem Okulumda Projesi

Anaokulu eğitim programımızda, ailenin ve toplumun eğitim üzerindeki önemli etkisi göz önünde bulundurulmakta ve ebeveynlerin eğitime etkin katılımı çocukların gelişimini pek çok açıdan desteklemektedir. Velilerimizi kendi belirledikleri etkinliklerle (Kendi mesleğini tanıtma, bir enstrüman tanıtma, deney, hikaye kitabı okuma gibi) ilgili deneyimlerini paylaşabilmeleri adına okula davet edilir.

Her çocuk parmak izi kadar özeldir.

BİZE ULAŞIN

İLETİŞİM FORMU

Yeni Yol