Yeni Yol Okulları Farkımız

FARKIMIZ

Yeni Yol Eğitim Kurumlarının temelini atarken kullandığımız FARKLIYSANIZ, FARK YARATIRSINIZ VE FARK EDİLİRSİNİZ sloganını hak eden bir okul olarak her alanda “İLK”lerle anılmaya devam etmek.

Öğrencilerinin yurt içinde kazandıkları akademik başarılar ile yetinmeyip yurt dışında da birçok üniversiteye gönderdiği öğrenci sayısı ile de anılan bir okul olabilmenin yanı sıra sportif ve sanatsal alanda ödüller alıp adlarını ülkemizde duyuran gençler yetiştirmek.Okul olarak bir öğrencinin her alanda ihtiyaçlarına karşılık verebilmek. Öğrencimize akademik olarak başka bir kursa gitme veya özel ders alma ihtiyacı hissettirmemek. Spor ve sanat alanında öğrencilerimizin yeteneklerini keşfedip bu konuda kendilerini geliştirmelerini sağlamak.Öğrenmeyi öğrenen, özgün ve özgür düşünen, hayallerine sınır koymayan bir eğitim topluluğu olarak kampüsümüzün her noktasını eğitim alanına döndürmek.

Eğitim sürecinde okul kültürü kavramını vurgulayan, yenilikçi, akılcı, ilkeli, samimi ve sorumluluğunun bilincinde bir kurum olarak kentimizin öncü okullarından biri olmaya devam etmek.

Farkımız

Eğitim ve öğretimin bir bütün olduğunun bilinciyle öğrencilerimizi Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği çağdaş bir çizgide birer dünya vatandaşı olarak yetiştirmeyi amaçlayan okulumuz, sadece yüksek öğretime öğrenci hazırlayan bir kurum değil yüksek öğrenim sonrası hayatta da geçlerimize gerekecek donanımı onlara kazandırmayı hedefleyen bir eğitim yuvasıdır.

Öğrencilerimize evrensel insan değerlerini özümsetirken aynı zamanda kendi kültürlerini kucaklamalarını bunu yaparken de diğer kültürlere karşı açık görüşlü olmalarını sağlamak, misyonumuzun temelini oluşturur. Kurumsal kimliğimizin temelini oluşturan herkesten bir adım önde olmak, programlı çalışmak ve uyumlu bir ekip yaratmak gibi unsurları geleceğe taşımak.

Kültürel farklılıklara saygılı, özgür düşünceli, araştıran, sorgulayan, meraklı, yenilikçi, yaratıcı, farkındalık düzeyi yüksek, kültürlerarası anlayışa sahip, çevreye ve topluma duyarlı, kendine güvenen, karşılaşabilecekleri sorunları çözme iradesi ve becerisi olan, vizyon sahibi gençler yetiştirmek. Bu gençlerin yaşadıkları toplum içinde birer örnek vatandaş olarak çevrelerine yön vermelerini sağlamak. Okulumuzda uluslararası eğitim programlarına uygun bir yaklaşım geliştirmek ve kendi anlayışımıza, kendi eğitim sistemimize bu programları entegre etmek.Öğrenme ortamında aktif bir katılımcı olarak her zaman öğrenmeye ihtiyaç duyan, öğrencilerine kendini adamış, aidiyet duygusu gelişmiş ve kuruma değer katan eğitim kadrosuyla uzun soluklu çalışmak.

Herkesin öğrenci olmak istediği, mezun olduktan ve Yeni Yol Okulları ruhunu canlı tuttuğu halde öğrenci-öğretmen-kurumunun birliğini kaybetmeyen bir okul olmak.Günlük hayatlarında ana dillerini ve en az bir yabancı dili etkili bir şekilde kullanan öğrencilere sahip olmak.Öğrenme sürecinin planlanmasında bireysel farklılıkların dikkate alınmasının başarıyı arttıracağının öngörüsüyle öğrencilerimizin kişiliklerine değer verip düşüncelerini önemseyerek kendilerini ifade etmelerini sağlamak amacıyla eğitimimizde sadece bilgi aktarımına yer vermeyip sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle öğrencilerimizi birey olarak tanımak temel amaçlarımızdandır.

KURUCULARIMIZ

MEHMET OTAN

Eğitimdeki temel amacımız, çocuklarımızın kendi yeteneklerinin farkına varmasını sağlamak ve onlarda var olan bu cevheri özenle işlemektir. Çünkü her birimiz biliriz ki dünyayı güzelleştirmek istiyorsak buna bireylere doğru eğitim vererek başlayabiliriz.

MEHMET OTAN

Türk Dili Edebiyatı Öğretmeni - Kurucu

Bir insanın zekası verdiği cevaplardan değil, sorduğu sorulardan anlaşılır, demiştir Albert Einstein. Biz de okulumuzda böyle sorular soran, yaşamı her yönüyle sorgulayan açık görüşlü ve ilkeli gençler yetiştirmek istiyoruz.

YİĞİT ŞENTÜRK

Fizik Öğretmeni - Kurucu

YİĞİT ŞENTÜRK

Yıllarca öğretmenlik yaptıktan sonra kurumumuzu Şehrimizi geleceğe taşıyacak bir kampüs ile taçlandırmak kurucularımız Fizik Öğretmeni Yiğit Şentürk ve Türk Dili Edebiyatı Öğretmeni Mehmet Otan için bir gurur kaynağı olmuştur.

Kurucularımızın diğer kampüs okullarının yöneticilerinden en büyük farkı 25 yılı geçmiş öğretmenlik kariyerleri ve aktif olarak okulumuzda hala derslere girmeleridir. Yoğun bir şekilde derse giren kurucularımız, öğrencilerimizin nabzını bire bir tutarken onların beklentilerini birinci ağızdan duyarak hiç vakit kaybetmeden çözüm odaklı çalışmaktadır.

Kurucularımız açısından bakıldığında bir okulda hem kurucu hem öğretmen hem veli olabilmek, eğitim ve öğretime bu üç açıdan bakabilmek okulumuzun işleyişinde bizlere büyük bir avantaj sağlamaktadır. Bu avantaj ile yollarına devam eden kurucularımız “İLHAM VEREN KAMPÜS” sloganı ile inşaatına başladıkları Yeni Yol Okullarını eğitim sistemindeki sıradanlıktan kurtarıp sadece ders anlatan bir kurum olmaktan öteye taşıyarak okul gereksinimlerinin yanında çocuklarımızı hayata hazırlayan atölyeleri, öğrencilerimize yurt dışında okuma imkanları sağlayan eğitim sistemleri dünya insanı yetiştirebilmek için gerçekleştirilen kültürel ve sportif etkinlikler ile “BAŞARIYA GİDEN YOL” un taşlarını döşemeye başlamışlardır.

TANITIM FİLMİ

BİZE ULAŞIN

İLETİŞİM FORMU

Yeni Yol