Fen ve Anadolu Lisesi

ANADOLU VE FEN LİSESİ

21. yüzyılda iyi bir eğitim modelinde çocuklarımızı, gençlerimizi nasıl bir geleceğin beklediğini öngörmeli ve buna göre sistemimizi yapılandırmalıyız. Yakın gelecekte, yeni nesil kuşakların sadece akademik kazanımlarla var olması, meslek edinmesi, ve yaşayabilmesinin zor olduğu gerçeğinin Yeni Yol Okulları olarak farkındayız. Yapay zeka ve uzay yolculuklarıyla tanıştığımız bu çağda, endüstri anlayışının değişmekte olduğunu, özellikle internet, biyogenetik, robotik gibi alanların öne çıktığı endüstrinin büyük bir hızla geliştiğini gözlemliyoruz.

Eleştirel düşünme, yaratıcılık , yenilikçilik, problem çözme, iletişim ve işbirliği, girişimcilik, sosyal ve kültürler arası beceriler, üretkenlik, sorumluluk ve liderlik özellikleri ile özetlenen 21. yüzyıl becerilerinin; öğrencilerini geleceğe hazırladığını iddia eden bir okul olarak tüm planlamalarımızı bu doğrultuda yapma çabası içerisindeyiz .Çok daha önemlisi öğrencilerin, bu yeni yüzyılda; inançlı, vicdanlı, merhametli; yardımlaşmayı, sevgiyi, paylaşmayı, işbirliğini yaşamında uygulayan, girişimci ve etik değerler bütününe sahip olarak yetiştirmenin yani iyi bir insan yetiştirmenin sorumluluğunu üzerimizde taşımamız gerektiğini biliyoruz.

Eğitimin amacı; öğrencilerin, sadece ders kazanımlarıyla entelektüel yeterliliğini değil, duyuşsal kazanımlarla karakter gelişimini ve ahlâki yeterliliğini de besleyebilmek, bilgiyi yüksek kimlik ve kişilik gelişiminin gerektirdiği düşünce süzgeçlerinden de geçirerek, doğru ve yerinde kullanabilen bir profilin yetişmesine rehber olmaktır. Çünkü eğitimli insan, sadece zihinsel performansı ve kapasitesiyle değil, yansıttığı değer yargılarıyla da yaşadığı toplumun aynası durumundadır. Bu da, eğitimin rotasını belirleyen program geliştirme faaliyetlerinin, öğrenenin sadece entelektüel bir değer değil, sosyal bir değer, bir insan olma mantığının üzerinde temellenmesiyle mümkün olabilir. İşte bu vizyonla Eskişehir’ in ilk ve tek IB okulu olarak sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Uluslararası Bakalorya Organizasyonu (IB), kültürlerarası anlayış ve saygı yoluyla daha iyi, daha barışçıl bir dünya oluşturulmasına yardımcı olan, sorgulayan, bilgili ve duyarlı genç insanların gelişimini hedefler. Bunu gerçekleştirmek için IB; okullarla, hükümetlerle ve uluslararası kuruluşlarla çalışarak, uluslararası eğitimi esas alarak, öğrencinin gelişimini çok yönlü değerlendiren ve potansiyelini en iyi şekilde kullanmasına fırsat veren programlar geliştirir. Bu programlar, dünyanın her yerinde öğrencileri diğer insanların farklılıklarına rağmen haklı olabileceklerini anlayan aktif, sevgi dolu ve yaşam boyu öğrenen bireyler olmaya teşvik eder.

“Değerler ve tutumlar yaptığımız işin önemli bir parçasıdır. Değerler, müfredata ve okulda gerçekleşen günlük etkileşime dâhil edilmelidir.” sorumluluğuyla hayata geçirdiğimiz eğitim sistemimizle geleceğe umutla bakıyoruz.

VELİ GÖRÜŞME SAATLERİ

MATEMATİK

TARİH

GEOMETRİ

COĞRAFYA

FİZİK

FELSEFE

KİMYA

DİN KÜLTÜRÜ

BİYOLOJİ

İNGİLİZCE

TÜRKÇE

ALMANCA

REHBERLİK

BİZE ULAŞIN

İLETİŞİM FORMU

Yeni Yol