Ana Dil Eğitimi

Türkçe öğretimi ve eğitimi yoluyla öğrencilere diğer alanlarda da sağlam, dengeli, özgür ve sitemli düşünme alışkanlığı; araştırma, tartışma, değerlendirme, yorumlama, sentez gücü kazandırır.

Yabancı Dil Eğitimi

Yabancı dil eğitimi bir ders değildir, sadece sınavlardan geçilmek üzere çalışılması gereken bir zorunluluk hiç değildir. Yabancı bir dil öğrenmek, günümüzün vazgeçilmez değerlerinin başında gelmektedir.

Kur Sistemi

Aynı seviyedeki öğrencilerin birlikte ders dinlemelerini sağlayan, öğrencilerimizi sınavlardaki başarılarına göre gruplandıran “kur sistemi”nde dersler için ayrı sınıf uygulaması söz konusudur.

Rehberlik

Rehberlik biriminin, tüm öğrencilere ulaşabilmek, öğrenci ile, bire bir görüşmeler yapmak, görüşülen konuları ve çözümleri takip etmek ve her zaman öğrenci ile iletişimi sürdürmek temel ilkesidir.

Cumhuriyet, sizden “fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür” nesiller ister!
Mustafa Kemal Atatürk