Türk Dili ve Edebiyatı İle İlgili Bilmemiz Gerekenler

Türk Dili ve Edebiyatı İle İlgili Bilmemiz Gerekenler

Türk Dili ve Edebiyatı İle İlgili Bilmemiz Gerekenler

9.Sınıf düzeyinde, Türk Dili ve Edebiyatı dersinde; edebiyat, edebiyat terim ve kavramları, edebiyatın güzel sanatlar içindeki yeri, eser-yazar ilişkisi; bir şiir, bir edebi metin, yapı, tema, zihniyet, dil ve anlatım özellikleriyle kavratılmakta öğrencilerimize Türk ve dünya edebiyatlarının seçkin örnekleri de tanıtılmaktadır.

Edebiyat dersleri; öğrencilerin sözlü ya da yazılı olarak kendilerini ifade etmelerine, bir topluluk karşısında konuşma yetilerinin gelişimine ortam hazırlayacak biçimde işlenmektedir. Öğrencilerimizin Türkçemizi doğru ve güzel kullanma becerilerini geliştirmek için dilimizin kuralları öğretilerek, dilin iletişimdeki yeri belirlenecektir. Dil bilgisi ile kompozisyon birlikte yürütülerek öğrencilerimizin kendilerini sözle ya da yazıyla ifade etmelerine olanak sağlanacaktır.

10.sınıf düzeyinde Türk Dili ve Edebiyatı dersinde öğrencilere tarih içinde gelişen Türk edebiyatı tanıtılır. Edebiyatın sosyal bilimlerle ilişkisi, edebiyat tarihinin kapsamı, metinde yapı, zihniyet, dil-anlatım özellikleri gibi konularla başlayan dersleri takiben öğrenciler, Türk edebiyatının tarihsel dönemlerinin inceleneceği temel konulara giriş yaparlar. Türk edebiyatına eserleriyle damga vurmuş sanatçılar ve onların duygu ve düşünceleri öğrencilerimize tanıtılır. Sürekli ve güdümlü okuma kapsamında da Türk ve dünya edebiyatlarından şiir, hikaye, roman örnekleri okunarak öğrencilerin iyi birer edebiyat okuru ve takipçisi olmaları sağlanır.

11.sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersinde, Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı dönemi incelenmektedir. Bu bağlamda Tanzimat, Servet-i fünün, Fecriati ve Milli Edebiyat dönemlerinde eser vermiş sanatçılar ve onların eserleri tanıtılmakta; coşku ve heyecanı dile getiren, olay çevresinde gelişen ve öğretici metinlerde dönem özelliklerinin nasıl yansıdığını incelemekte; bu dönemlerin seçkin örneklerini yansıtan eserler okutularak öğrencilerin günümüz edebiyatının oluşumu hakkında fikir sahibi olmaları sağlanmaktadır. Dil ve anlatım dersinde dil konuları ağırlıkla anlatım bozuklukları, yazım ve noktalamaya dayanmaktadır. Bunun yanında cümle öğeleri, cümle çeşitleri, öğrencilerin önceki yıllarda tam kavrayamadıkları dil konuları yer almaktadır.

12.sınıf Türk edebiyatı derslerinde öğrencilerimiz, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının seçkin örnekleriyle tanışacaklar, 1923’ten günümüze uzanan çizgide ortaya çıkan düşünce ve sanat akımlarını öğreneceklerdir. Öğrencilerimiz okuyacakları eserlerle bir yandan içinde bulundukları toplumun yakın geçmişini edebi eserlerle öğrenme imkanına ulaşacaklar, bir yandan da sanatsal bir zevke sahip olacaklar. Dil anlatım dersinde dil bilgisi konularının  genel tekrarları ve sonrasında çözeceğimiz testlerle öğrencilerimiz TYT ve AYT’ye yönelik desteklenmektedir. Her ay yapılan GBS ile öğrencilerimiz kendini deneme imkanı bulacak, ayrıca konu tekrar ve tamamlama dersleri ile de eksiklerini tamamlayacaktır.

Türkçe dersi sayısal, eşit ağırlık ve sözel alanı seçen öğrencilerde belirleyici rol oynamaktadır. Metin anlamım ve yorumlama becerisi kazandıran dersimiz ile ilgili üniversite sınavında 40 TYT, 24 AYT sorusu gelmektedir. Bu soruların konu dağılımlarında okuduğunu anlama ve yorumlama becerisi öne çıktığı için soru çözerken özellikle anlam ve paragraf bilgisine yönelik sorular çözmeye ağırlık verilmesi gerekmektedir.

BLOG

Biyoloji Zümresi

Biyoloji Zümresi

Biyoloji dersi yoğun bir bilgi aktarımının gerçekleştirildiği, dili Latince kökenli olan bir derstir.

KEŞFET
Coğrafya İle İlgili Bilmemiz Gerekenler

Coğrafya İle İlgili Bilmemiz Gerekenler

Yükseköğretim Kurumları Sınavında; TYT 7, AYT Edebiyat-Sosyal Bilimler Testinde 6, AYT Sosyal Bilimler-2 Testinde 11 soru sorulmaktadır.

KEŞFET
Geometri İle İlgili Bilmemiz Gerekenler

Geometri İle İlgili Bilmemiz Gerekenler

Mantık yürütme, zeka gücü ve pratik düşünme yeteneği gerektiren geometri çoğu öğrencinin zorlandığı derslerden biridir.

KEŞFET

BİZE ULAŞIN

İLETİŞİM FORMU

Yeni Yol