Bireysellik

Çağdaş, ulusal ve evrensel değerler doğrultusunda, öğrenciyi merkeze alan eğitim anlayışımız kapsamında, öğrencilerimiz çağdaş, demokratik ve bilimsel yaklaşımlarla yönlendirilecek, öğrencilerimize bu dünyada bir birey olarak ne kadar değerli oldukları ve bu dünyaya neler kazandırabilecekleri özümsetilecektir.

Evrensellik

Ülkemize iyi yetiştirilmiş bireyler kazandırmak istiyorsak yerel unsurlardan yola çıkarak evrensel değerlere nasıl ulaşabileceğimiz konusunda çocuklarımızı doğru yönlendirmemiz gerekmektedir. Bu yönlendirmenin olmazsa olmazı yabancı dil öğrenmeyle ilgili öğrencilerimizin ufkunu açmak bu noktada en önemli adımlardan biridir.

Yenilikçilik

Çocuklarımızın yetenek ve eğilimlerini gözlemleyerek potansiyellerini fark etmelerini sağlamak öncelikli hedeflerimizdendir. Yeni Yol Okullarının her öğrencisi keşfedilmeyi ve özel bir ilgiyi hak eder. Niteliksel kazanımları, niceliksel değerlerin üzerinde tutmakta olduğumuzu belirtmek isteriz.

Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk eder.
Mustafa Kemal Atatürk